Finanční podpora

restaurování

Podpořte

Forma vaší podpory může být zcela konkrétní – přispějte na restaurování vybraného předmětu. V našich depozitářích se nachází mnoho předmětů, které čekají na svůj okamžik. Můžete podpořit předmět, stát se jeho „kmotrem“, a umožnit tak dříve jeho zrestaurování a vystavení veřejnosti. 

Podporovatelem může být jak firma, tak jednotlivec, pokud máte zájem o spolupráci, rádi s vámi vše podrobně probereme, kontaktujte nás, prosím. Vystavení potvrzení o poskytnutí daru je samozřejmostí. 

Níže najdete příklady předmětů, které můžete podpořit. O tom, jak probíhají etapy restaurování vámi vybraného předmětu vás budeme pravidelně informovat a těšíme se i na osobní setkání.

Vaše podpora je pro nás vyjádřením toho, že sdílíme společně podobné hodnoty. Děkujeme, že jste v této nelehké době s námi.

Empírová kamna

Pocházejí ze zámku v Libni, datace kolem roku 1800. Kamna jsou zdobena antikizujícími reliéfy, pod římsou figurální vlys postav bohyň a bohů, níže pak ornamentální polofigury a festony. (č. H012170)

227 000 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci

Pyramidový klavír

Mahagonový spinet, tzv. žirafa, úzký a vysoký hudební nástroj, na přední straně zdobený, vložené mosazné artefakty, intarzie, v hodní části hodiny (od Dominika Heinricha). Celková výška 276 cm. Z let 1800-1810. Detail s firemním označením: N 39 / Leopold Sauer / Musicalischer Mechanicus / in Prag. Spinet je nyní v muzejním depozitáři. (č. H027647)

800 000 Kč a více – potřebná částka na kompletní odbornou analýzu, následně restaurování, ošetření a konzervaci

Sirenophone

Unikátní hudební nástroj vzhledu malého pianina v černé skřínce. Klaviatura obsahuje 5 oktáv. Rozměry: š. 100 x v. 158 x h. 62 cm. Mosazný štítek s nápisem: „Das Sirenophon erfunden u. verfertigt von Romuald Božek in Prag begonnen 1835 beendet 1869“. Nástroj je nyní v depozitáři muzea. (č. H032350)

900 000 Kč – minimální částka potřebná na odbornou analýzu a restaurování

Pieta

Socha sedící Panny Marie s mrtvým Kristem na klíně pochází z kostela P. Marie před Týnem, kde byla nalezena na kruchtě a v roce 1911 darována do sbírek městského muzea. Je datována do doby kolem roku 1380 – její styl ukazuje na odvození ze známé piety z kostela sv. Tomáše v Brně, která je spojována s činností pražské katedrální hutě. Polychromovaná dřevěná socha. (č. H020748)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Svatý Vít

Polychromovaná socha sv. Víta, jednoho z českých zemských patronů, pochází z kostela sv. Haštala na Starém Městě. Její autorství je připisováno významnému sochaři raného českého baroka, Janu Jiřímu Bendlovi, který ji spolu s protějškovou sochou sv. Zikmunda vytvořil někdy po roce 1660. Dřevěná socha se zbytky polychromie a zlacením. (č. HD002153)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Svatý Zikmund

Stejně jako sv. Vít je i sv. Zikmund jedním z hlavních českých zemských patronů a těšil se u nás veliké úctě již od středověku. Socha byla spolu se svým protějškem do sbírek získána roku 1932. Dřevěná socha s polychromií a zlacením, v. sochy 163 cm. (č. HD002154)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

U Bílého lva

Štít z domu č. 89-I, Veleslavínova ulice, transfer umístěný v hlavní budově muzea. (č. H012279)

3 500 Kč – potřebná částka na odborné ošetření a konzervaci

Cechovní korouhve

Soubor cechovních korouhví, které by vhodně doplnily stálou expozici muzea v Zámeckém areálu Ctěnice. Muzeum hl. m. Prahy schraňuje pravděpodobně největší sbírku cechovních atributů na světě. Soubor těchto 5 korouví je nyní uložen v depozitáři muzea, kde čeká na rekonstruování, tvoří jej korouhve  cechu obuvníků, mydlářů, krejčích, hřebenářů a kupců.

17 000 do 53 000 Kč – rozpočet na restaurování textilu a maleb je u jednotlivých korouhví

Ukřižovaný s Pannou Marií

Malovaný kříž patrně pochází z popraviště na Staroměstském náměstí, kde byl roku 1621 svědkem exekuce 27 vůdců stavovského povstání. Roku 1904 byl totiž objeven v klášteře milosrdných bratří Na Františku, kam bylo dle archivních záznamů darováno dřevo z konstrukce popraviště poté, co splnilo svoji funkci. Se stavebním dřívím se do kláštera mohl dostat i samotný kříž. (č. H014856)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Prorok Eliáš

Polychromovaná socha starozákonního proroka pochází z kaple v zahradě kláštera anglických panen na Malé Straně při kostele sv. Josefa, kde stála na hlavním oltáři. Klášter byl v době pořízení sochy obýván karmelitkami, pro které je prorok Eliáš významným řádovým světcem. Za autora sochy z doby kolem roku 1740 je považován Jan Antonín Geiger, který v té době pro malostranské karmelitky i karmelitány pracoval. Dřevěná řezaná socha s polychromií, v. sochy 170 cm. (č. H033177)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Křeslo

Holandské, bohatě intarzované křeslo, ze souboru předmětů zakoupených od Valerie David von Rhonfled, neteře spisovatele Julia Zeyera, nyní uloženo v depozitáři. (č. H051677)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Soubor nábytku

Konvolut nábytku ve stylu empíru a biedermeieru, byl užívaný v rodině spisovatele Julia Zeyera, zakoupený od jeho neteře Valerie David von Rhonfeld. Nyní v muzejním depozitáři. (č. H333128-H333136)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Znak Joachima Popera

Znak ve štítě s krokví doprovázenou v horních rozích dvěma hvězdami a dole zlatou uťatou vlčí hlavou s krkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přilba s přikrývadly; klenotem je rostoucí černá orlice. Reliéf je bez viditelných stop polychromie. (č. H133007)

Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Kontakt

Nikola Lochman

fundraising, sponzoring
e-mail: lochman@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 940
tel.: +420 605 279 740

Sledujte nás

Přihlašení k odběru newsletteru

Kontakt muzea

Adresa ředitelství:
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1/475
110 00  Praha 1