Ocenění

muzea

Získaná prestižní ocenění

Za odbornou péči, památkovou obnovu, archeologický objev, výstavu nebo odbornou publikaci – všechny ocenění chápeme jako uznání práce kolegů mnoha muzejních oddělení a velmi si jich vážíme. Kvalita soutěžících projektů stále roste a konkurence stoupá, a proto jsou pro nás udělené ceny odměnou a současně povzbuzením do další práce.

Ve své novodobé historii od roku 1989 vydalo Muzeum hlavního města Prahy již téměř 200 odborných publikací, odborných sborníků a knih doprovázející výstavy. Autory jsou odborníci rozličných muzejních oddělení, jako například archeologové, restaurátoři, historici či kurátoři. Publikace zpravidla shrnují výsledky jejich dlouhodobé profesionální práce a obsahují bohaté obrazové materiály.

Knihy jsou mostem mezi minulostí a současností.

Publikace vydané Muzeem hl. m. Prahy lze zakoupit v knihkupectvích, seznam dostupných knih najdete na webu muzea.

2020

 • 3. místo v soutěži o cenu GLORIA MUSAEALIS v kategorii „Muzejní publikace roku 2020“ za odbornou publikaci „Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska“ autora Zdeňka Míky.

2019

 • Cena OPERA HISTORICA Muzeu hlavního města Prahy za péči o kulturní dědictví České republiky za rekonstrukci „Müllerovy vily“, cena odborného kolegia Ceny Opera Historica a Správy Pražského hradu. Více informací zde.
 • Výstava „Chudá Praha: Lidé–Místa–Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora“ obdržela 2. místo v národní soutěži muzeí GLORIA MUSAEALIS za rok 2019 v kategorii Muzejní výstava roku. Soutěž vyhlašuje společně Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Více informací zde.
 • Výstava „Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781–1948)“, získala 1. místo v kategorii Výstava, expozice v anketě, kterou každoročně vyhlašuje Česká národopisná společnost. Více informací zde.
 • Musaionfilm Čestné uznání na festivalu za film Adolf Loos – Müllerova vila a za film o Rothmayerově vile.

2017

 • GLORIA MUSAEALIS, národní soutěž muzeí – zvláštní ocenění za stálou expozici „PRAHA KARLA IV. – středověké město“, zpřístupněná v domě U Zlatého prstenu. Více informací zde.
 • Národní památkový ústav „Cena NPÚ Patrimonium pro futuro“ v kategorii OBJEV, NÁLEZ ROKU kolektivu Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě Na Kocandě. Více informací zde.

2015

 • Cena GLORIA MUSAEALIS v kategorii „Muzejní publikace roku 2015“ za odbornou publikaci „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“ od autorů J. Jiříka, J. Vávry, M. Šmolíkové a M. Kuchaříka. Více zde.

2010

 • Ocenění GLORIA MUSAEALIS – cena Českého výboru ICOM za výstavu „Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“.

2009

 • Soutěž GLORIA MUSAEALIS v kategorii MUZEJNÍ POČIN ROKU získal III: místo projekt „Výstavba a zprovoznění depozitáře „E“ Muzea hl. m. Prahy“.

2008

 • Národní soutěž GLORIA MUSAEALIS: zvláštní cenu získal projekt „Digitalizace Langweilova modelu Prahy“. Více informací zde.

2007

 • Národní soutěž GLORIA MUSAEALIS v kategorii „Muzejní publikace roku 2007“ získalo II. místo publikace autora Jana Jungmanna „Smíchov – města za Újezdskou branou“. Více zde.

2005

 • Cena GLORIA MUSAEALIS v kategorii „Muzejní publikace roku 2005“ „Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě“, jejímž autorem je Jan Jungmann. Více zde.

Sledujte nás

Přihlašení k odběru newsletteru

*Pravidla zpracování osobních údajů GDPR

Kontakt muzea

Adresa ředitelství:
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1/475
110 00  Praha 1